Jawatankuasa Kecil Penanda Aras

Puan Suzana Hamzah (MSU) - Ketua

1. Encik Nedinsellian A/L G.Perumal (INTI Subang)

2.Cik Siti Hajar Abd. Rahim (MSU)

3.Cik Hamizaizurah Abd Hamid (KLMUC)

Kumpulan Kerja Perpustakaan IPTS (KKPI) website managed by Knowledge Management Centre, UNITAR